Aktualności

informacja dla uczniów klasy VIII oraz ich rodziców

Data dodania: 2021-05-07

     Proszę o zapoznanie się uczniów klasy VIII oraz ich rodziców z harmonogramem egzaminu ósmoklasisty oraz z czasem trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Proszę pamiętać o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali oraz o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
     Proszę również o zapoznanie się  z zasadami zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi ze zmianami w egzaminie 2021 r. oraz z zasadami określonymi w Wytycznych. Zmiany te i Wytyczne znajdują się w ponizszych linkach:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EO%20w%202021%20r..pdf

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf