Kadra Pedagogiczna

Dyrektor Szkoły: mgr inż. Adam Zawada

 

Wychowanie przedszkolne:

Anna Skruch

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Ewa Cetera

mgr Violetta Pajor

mgr Małgorzata Jaszczur-Rogowska

Religia:

o. mgr Tomasz Michalik

Język polski:

mgr Iwona Czech

Język angielski:

mgr Ewelina Patyk

Język niemiecki:

mgr Iwona Brożek

Matematyka:

mgr Bożena Głowacka

Przyroda:

mgr Aleksandra Wilga

Biologia:

mgr Aleksandra Wilga

Geografia:

mgr Aleksandra Wilga

Fizyka:

inż. Artur Krupski

Chemia:

mgr Małgorzata Talarek

Informatyka:

mgr Bożena Głowacka

Technika:

mgr Bożena Głowacka

Plastyka:

mgr Joanna Soska

Muzyka:

mgr Joanna Soska

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Agnieszka Markowicz

Logopeda:

mgr Angelika Winiarska

Bibliotekarz:

mgr Iwona Czech