Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY – Agnieszka Truchan

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Elżbieta Osysko

SKARBNIK – Paulina Kochan

Klasa”0”

Agnieszka Truchan

Marzena Stępek

Bożena Szywała

Klasa I

Bożena Szywała

Kinga Gut

Michał Wypasek

Klasa II

Aneta Starzyk

Agnieszka Izworska

Katarzyna Stolarz

Klasa III

Małgorzata Słowińska

Anna Wypasek - Śledź

Barbara Okapa

Klasa IV

Elżbieta Wójcik

Aneta Kluzik

Paulina Kochan

Klasa V

Agnieszka Izworska

Małgorzata Słowińska

Klasa VI

Józefa Franczyk

Łucja Mleczko

Elżbieta Osysko

Klasa VII

Dorota Klimek

Bogumiła Pater

Jolanta Maniak 

Klasa VIII

Monika Bryndal

Justyna Nowak