Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY – Paulina Kochan

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Aneta Kluzik

SKARBNIK – Elżbieta Wójcik

Klasa”0”

Agnieszka Truchan

Kinga Gut

Bożena Szywała

Klasa I

Justyna Nowak

Marzena Stępak

Aneta Starzyk

Klasa II

Anna Wypasek-Śledź

Krystyna Magiera

Barbara Okapa

Klasa III

Paulina Kochan

Elżbieta Wójcik

Aneta Kluzik

Klasa IV

Małgorzata Słowińska

Dorota Różowska Klimek

Agnieszka Izworska

Klasa V

Józefa Franczyk

Łucja Mleczko

Elżbieta Osysko

Klasa VI

Anna Wypasek-Śledź

Bogumiła Pater

Jolanta Maniak

Klasa VII

Monika Bryndal

Justyna Nowak