Kronika

Zakończenie projektu

Data dodania: 2018-01-08

Projekt „Ogród przyjazny owadom zapylającym” zakończony!

         Z radością informujemy, że projekt „Ogrodu edukacyjnego przyjaznego owadom zapylającym” na terenie Szkoły Podstawowej im. Jacka Malczewskiego został zakończony. Projekt był realizowany w ramach Karpackich Inicjatyw Lokalnych 2, których działania znacząco przyczyniają się do poprawy jakości środowiska i różnorodności biologicznej regionu karpackiego.
         Głównym celem inicjatywy jest wzbogacenie bazy pożytkowej oraz utworzenie miejsc dogodnych do zakładania gniazd przez owady zapylające. Od kilku lat obserwuje się masowe ginięcie pszczół i zanikanie baz pożytkowych. Są to skutki wzmożonej antropopresji na środowisko naturalne. W wyniku spadku populacji owadów zapylających zmniejszyła się wydajność zapylania roślin kwiatowych. Dlatego chcemy zachęcić do nasadzeń roślin pożytkowych, jako dekoracyjnych w ogrodach przydomowych.
         Na terenie Szkoły zostały nasadzone wybrane owadopylne i wiatropylne gatunki roślin, które kwitną wczesną wiosną stanowiąc cenne źródło pyłku dla m.in. pszczół. W obrębie Szkoły można znaleźć leszczyny, wierzby, klony, derenie, złotokapy, budleje, wrzosy i wiele innych. Ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z opiekunem wykonali tzw. „hotele” dla pszczół samotnic oraz trzmieli z naturalnych produktów występujących w środowisku. Drewniane konstrukcje zostały wypełnione bambusem, szyszkami, nawierconym drewnem oraz słomą.
         Wszystkie zrealizowane działania przyczyniły się do wzrostu wiedzy uczniów, co do roli owadów zapylających w przyrodzie i gospodarce człowieka, a także teren wokół Szkoły zyskał na atrakcyjności. Ogród stanowi również miejsce wypoczynku dla mieszkańców Faściszowej oraz okolicznych miejscowości. Jest to szczególne miejsce, do którego zapraszamy szkoły i przedszkola, które mogą realizować tutaj swoje lekcje terenowe.

 Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu Stowarzyszenia Ekopsychologia „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie”