Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY – Małgorzata Słowińska

SEKRETARZ – Katarzyna Niemiec

SKARBNIK – Bożena Szywała

Klasa”0”

Ewa Łazarz

Klasa I

Klasa II

 

Klasa III

Marzena Kosakowska
Aneta Kluzik
Agnieszka Truchan

Klasa IV

Elżbieta Krasowski
Marzena Stępek
Justyna Nowak

Klasa V

Jolanta Maniak
Agnieszka Nosek
Michał Wypasek

Klasa VI

Teresa Gondek
Agnieszka Izworska
Bożena Szpak

Klasa VII

Małgorzata Słowińska
Paulina Kochan
Anna Frankowska

Klasa VIII

Elżbieta Wójcik
Paulina Kochan
Aneta Kluzik