Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY – Małgorzata Słowińska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Katarzyna Niemiec

SKARBNIK – Bożena Szywała

Klasa”0”

Monika Bryndal
Ewa Łazarz

Klasa I

Paulina Kochan
Aneta Kluzik
Wioletta Krzyżak

Klasa II

Marzena Stępek
Agnieszka Nosek
Katarzyna Niemiec

Klasa III

Edyta Górka
Kinga Gut
Michał Wypasek

Klasa IV

Aneta Starzyk
Katarzyna Stolarz
Joanna Jamka

Klasa V

Marta Nowak
Małgorzata Słowińska
Paulina Kochan

Klasa VI

Elżbieta Wójcik
Paulina Kochan
Aneta Kluzik

Klasa VII

Agnieszka Izworska
Edyta Górka
Małgorzata Słowińska

Klasa VIII

Józefa Franczyk
Elżbieta Osysko
Rogus Anna