Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCY – Gabriela Szpak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Nina Cichostępska

SKARBNIK - Krystian Klimek

Sekretarz – Lena Śledź