Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCY – Lilianna Nowak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Natalia Nowak

SKARBNIK - Karina Izworska

SEKRETARZ – Aleksander Kosakowski