Rekrutacja

Od 01 marca 2018 r. prowadzone są zapisy dzieci czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej. 

Zapewniamy Twojemu dziecku:

•wysoki poziom nauczania dzięki zastosowaniu metody Oceniania Kształtującego;

•dodatkowe zajęcia sportowe; 

•różnorodne zajęcia pozalekcyjne (koło teatralne, kółka zainteresowań z przyrody, matematyki, języka angielskiego, wyjście do teatru i kina, basen, kursy jazdy na nartach);

•dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla uczniów mających trudności w nauce oraz uzdolnionych;

•bezpieczeństwo i komfortowe warunki nauki (maksymalnie 16 dzieci w klasie) w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych;

•bezpłatną świetlicę z ciepłym posiłkiem do godziny 15.50;

•atrakcyjne, dofinansowywane wycieczki szkolne;

•atrakcyjne nagrody i stypendia dla najlepszych uczniów;

•ogród szkolny z placem zabaw i boiskiem sportowym; 

•darmowe: mleko, warzywa i owoce’

•profilaktykę stomatologiczną;

•możliwość darmowego dowozu z innych miejscowości.

Prosimy zgłaszać się w środy i czwartki do sekretariatu szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00. Potrzebne są następujące dokumenty: PESEL dziecka oraz skrócony odpis lub ksero aktu urodzenia. 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 146653287 oraz mailowo:szkolamarzen1@gmail.com.  

Karta zgłoszenia wersja (kliknij aby pobrać):

pdf

doc

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły:

doc