Dyżury na korytarzach,w szatni i przy autobusie

 

 

DYŻURY  PARTER

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0. p. A. Wilga

0. p. B. Głowacka

0. p. A. Krupski

0. p. M. Jaszczur-Rogowska

0. p. A. Skruch

1.p. V. Pajor

1. o. J. Potępa

1. p. A. Krupski

1. p. A. Wilga

1. p. A. Marszał

2.p. V. Pajor

2. o. J. Potępa

2. p. A. Krupski

2. p. A. Wilga

2. p. A. Marszał

3.p. B. Głowacka

3. p. B. Głowacka

3. p. B. Głowacka

3. p. V. Pajor

3. p. M. Mazur

4. p. M. Mazur

4. o. J. Potępa

4. p. V. Pajor

4. p. A. Wilga

4. p. A. Marszał

5. p.A. Marszał

5. o. J. Potępa

5. p. I. Czech

5. p. A. Wilga

5. p. M.Mazur

6.  p. M. Jaszczur-Rogowska

6. p. I. Czech

6. p. M. Mazur

6.  p. B. Głowacka

6. p. I. Czech

7. p. M. Jaszczur-Rogowska

7. p. I. Czech

7. p. B. Głowacka

7.  p. I.Czech

7. p. I. Czech

 

DYŻURY SZATNIA

Przerwy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0.od 7.30-7.50

p. B. Głowacka

p. A. Marszał

p. V. Pajor

p. M. Namysłowski

p. I. Czech

4. od 11.10

p. A. Wilga

p. A. Marszał

p. M. Jaszczur-Rogowska

p. B. Głowacka

p. V. Pajor

5. od 12.10

p. B. Głowacka

p. B. Głowacka

p. V. Pajor

p. A. Marszał

p. M. Mazur

6. od 13.00

p. I.Czech

p. I. Brożek

p. B. Głowacka

p. p. M. Jaszczur-Rogowska

p. B. Głowacka

7. od 13.50

p. I. Czech

p. M. Jaszczur-Rogowska

p. I. Czech

p. B. Głowacka

p. A. Marszał

 

DYŻURY  PIĘTRO

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1. p. M. Jaszczur-Rogowska

1. p. A. Marszał

1. p. A. Marszał

1. o. J. Potępa

1. p. A. Wilga

2. p. B. Głowacka

2. p. I. Czech

2. o. J. Potępa

2. p. I. Czech

2. p. A. Wilga

3. p. M. Jaszczur-Rogowska

3. p. I. Czech

3. p. M. Jaszczur-Rogowska

3. p. B. Głowacka

3. p. B. Głowacka

4. p. A. Marszał

4. p. M. Jaszczur-Rogowska

4. p. A. Wilga

4. o. J. Potępa

4. p. B. Głowacka

5. p. I. Czech

5. p. M. Jaszczur-Rogowska

5.p. B. Głowacka

5. B. Głowacka

5. p. I. Czech

 

DYŻURY - AUTOBUS

7.30

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p.V. Pajor

p. A. Wilga

p. A. Marszał

p. A. Marszał

p. M. Jaszczur-Rogowska