Aktualności

Zakończenie projektu

Data dodania: 2018-01-04

         W grudniu zakończyła się kolejna edycja kursu nauki pływania w ramach projektu „Już pływam”, który był skierowany do uczniów klas I–VII. W zajęciach nauki pływania wzięło udział
7 uczniów naszej szkoły. Realizacja projektu obejmowała 10 dwugodzinnych lekcji na Krytej Pływalni w Bochni. Projekt miał na celu przede wszystkim nabycie podstawowych umiejętności pływania, wzrost bezpieczeństwa uczniów przez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, jak i poprawę kondycji i poprawienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów.
        Zajęcia pozalekcyjne w formie nauki pływania okazały się świetną propozycją spędzania wolnego czasu.