Kadra Pedagogiczna

Dyrektor Szkoły: mgr inż. Adam Zawada

 

Wychowanie przedszkolne:

Anna Skruch

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Sylwia Kotula

mgr Violetta Pajor

mgr Małgorzata Jaszczur-Rogowska

Religia:

o. mgr Dawid Birunt

Język polski:

mgr Iwona Czech

Język angielski:

mgr Natalia Pasek

Język niemiecki:

mgr Iwona Brożek

Matematyka:

mgr Bożena Głowacka

Przyroda:

mgr Aleksandra Wilga

Biologia:

mgr Aleksandra Wilga

Geografia:

mgr Aleksandra Wilga

Fizyka:

mgr inż. Artur Krupski

Chemia:

mgr Aleksandra Wilga

Informatyka:

mgr Bożena Głowacka

Technika:

mgr Sylwia Kotula

Plastyka:

mgr Violetta Pajor

Muzyka:

mgr Violetta Pajor

Wychowanie fizyczne:

mgr inż. Adam Zawada

mgr Tomasz Radliński

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Małgorzata Namysłowski

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr inż. Adam Zawada

Logopeda:

mgr Sylwia Kotula

Bibliotekarz:

mgr Iwona Czech