Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

W dniach od 22 lutego do 29 marca 2021r. odbędzie się rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej na rok szkolny 2021/2022.
Rekrutacji podlegają dzieci przyjmowane po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego oraz dzieci przyjmowane do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej.
Rodzice dzieci, które jako 5-latki uczęszczały w roku szkolnym 2020/2021 do oddziału przedszkolnego przy Szkole, mogą złożyć deklarację o kontynuacji realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

Rodzice dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego oraz rodzice dzieci (kandydatów do klasy pierwszej) zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej winni złożyć w sekretariacie wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły.

Natomiast dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Faściszowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu. W takim przypadku rodzice winni złożyć pisemne zgłoszenie o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej.

Dokumenty związane z rekrutacją lub zgłoszeniem dziecka można składać w sekretariacie Szkoły we wszystkie dni robocze w godzinach od 800 do 1400. Rodzice przy składaniu dokumentów winni okazać do wglądu dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 146653287 oraz mailowo:szkolamarzen1@gmail.com.  

 

Karta zgłoszenia i wniosek przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego wersja (kliknij aby pobrać):

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO - (format .pdf)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO - (format .doc)

Zalacznik 1 - Wniosek przyjecia dziecka OP

 

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły:

Zalacznik 2 - Karta zgloszenia dziecka do szkoly