Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 

Od 14 lutego  2022 roku rozpoczęły się zapisy dzieci czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej na rok szkolny 2022/2023.
Rekrutacji podlegają dzieci przyjmowane po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego oraz dzieci przyjmowane do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej.
Rodzice dzieci, które jako 5-latki uczęszczały w roku szkolnym 2021/2022 do oddziału przedszkolnego przy Szkole, mogą złożyć deklarację o kontynuacji realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Rodzice dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego oraz rodzice dzieci (kandydatów do klasy pierwszej) zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej winni złożyć w sekretariacie wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły.

Natomiast dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Faściszowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu. W takim przypadku rodzice winni złożyć pisemne zgłoszenie o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej.

Dokumenty związane z rekrutacją lub zgłoszeniem dziecka można składać w sekretariacie Szkoły we wszystkie dni robocze w godzinach od 800 do 1300. Rodzice przy składaniu dokumentów winni okazać do wglądu dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

Zapewniamy Twojemu dziecku:
•wysoki poziom nauczania metodą Oceniania Kształtującego
•wszechstronny rozwój poprzez realizację licznych projektów
•sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
•bezpieczeństwo i komfortowe warunki nauki (maksymalnie 16 dzieci w klasie)
•bezpłatną świetlicę
•atrakcyjne wycieczki szkolne
•atrakcyjne nagrody i stypendia dla najlepszych uczniów
•ogród szkolny z placem zabaw i boiskiem sportowym
•możliwość darmowego dowozu z innych miejscowości
•dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla uczniów mających trudności w nauce oraz uzdolnionych
 
Dokumenty związane z rekrutacją lub zgłoszeniem dziecka można składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 13.00. Rodzice przy składaniu dokumentów winni okazać do wglądu dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia dziecka.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 146653287 oraz mailowo: szkolamarzen1@gmail.com.
Zapraszamy.

Karta zgłoszenia i wniosek przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego wersja (kliknij aby pobrać):

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO - (format .pdf)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO - (format .doc)

Zalacznik 1 - Wniosek przyjecia dziecka OP

 

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły:

Zalacznik 2 - Karta zgloszenia dziecka do szkoly