Aktualności

Szkolny Projekt Edukacyjny Jan Paweł II - wzorem Patrioty

Data dodania: 2018-01-17

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

Jan Paweł II –wzorem Patrioty

___________________________________________________________________________

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005

I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska” raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. […]Mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć! [...] Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Do miłości synowskiej.

Jan Paweł II, Błonia Krakowskie 1979r

Opracowanie:

Anna Skruch

Tomasz Michalik

Projekt edukacyjny będzie składał się z powiązanych ze sobą różnorodnych działań realizowanych w ciągu roku na terenie naszej szkoły i poza nią.

Projekt został napisany na rok 2018, aby godnie uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Poprzez realizację tego projektu chcemy przybliżyć dzieciom sylwetkę naszego Rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II, jednego z wielkich patriotów, który na każdym roku podkreślał jak ważne dla nas Polaków jest umiłowanie naszej Ojczyzny, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, znajomość historii oraz budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej.

 

  1. I.              Cel ogólny:

Poznanie osoby naszego Wielkiego Rodaka Papieża Jana Pawła II, wielkiego Patrioty

 

  1. II.           Cele szczegółowe:
  2. Ukazanie wzoru do naśladowania na przykładzie życia Jana Pawła II Wielkiego Patrioty
  3. Zapoznanie uczniów z nauczaniem papieskim
  4. Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w oparciu o wzór Ojca Świętego Jana Pawła II
  5. Poznanie miejsc ważnych kulturowo, związanych z osobą i działalnością Papieża Polaka
  6. Rozwijanie zainteresowań historycznych, teologicznych, plastycznych i muzycznych inspirowanych życiem i działalnością Jana Pawła II
  7. Rozwijanie aktywności twórczej

 

Plan działań:

 

lp.

plan dla klas 0 - VII

termin

odpowiedzialni

1.

Zapoznanie uczniów z założeniami projektu – przedstawienie działań

styczeń

- nauczyciele wychowawcy

- nauczyciel religii

2.

Projekcja filmu „Jan Paweł II” historia Papieża Polaka

luty

- nauczyciele wychowawcy

- nauczyciel religii

3.

Czytanie na zajęciach z wychowawcami i nauczycielem religii wybranych fragmentów prozy, anegdot związanych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

marzec

- nauczyciele wychowawcy

- nauczyciel religii

4.

Przeprowadzenie katechezy nt. Jan Paweł II – wielki Patriota

kwiecień

- nauczyciel religii

5.

Projekcja fragmentów pielgrzymek Jana Pawła II ukazujących umiłowanie Ojczyzny

kwiecień

- nauczyciele wychowawcy

6.

Jan Paweł II  - Patron Miasta Zakliczyn

Wycieczka pod pomnik, wspólna modlitwa i zapalenie zniczy

kwiecień

- nauczyciele wychowawcy

7.

Konkurs plastyczny:

- klasy 0 – III „Jan Paweł II w oczach dzieci” (na dużym brystolu, każda klasa)

- klasy IV – VII „Ojciec Święty Jan Paweł II – Wielki Patriota” (album, każda klasa)

 

marzec

- nauczyciele wychowawcy

8.

Konkurs dla klas 0 – VII

- wiersze o Janie Pawle II

- dziecięce myśli o patriotyzmie

kwiecień

Anna Skruch

Angelika Winiarska

Tomasz Michalik

Adam Zawada

9.

Wystawa książek, albumów, plakatów na korytarzu szkolnym

 

kwiecień

Anna Skruch

10.

Koncert słowno-muzyczny:

„Z Wadowic do nieba”.

Zakończenie projektu.

kwiecień

Anna Skruch

Tomasz Michalik