Aktualności

Projekt edukacyjny pt. "Poranki z Faściszową"

Data dodania: 2018-01-19

Projekt edukacyjny pt. Poranki z Faściszową powstał w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski.
            Niewątpliwie istotne jest, by uczniowie czcili i kultywowali narodowe tradycje, by wzmacniali swoje poczucie tożsamości narodowej, by z szacunkiem odnosili się do wyjątkowych, bohaterskich wydarzeń z życia naszej ojczyzny. Tym samym niezwykle ważną rolę w kształtowaniu takiej postawy odgrywa wspieranie wszelkich przejawów postaw patriotycznych. Poprzez pojęcie postaw patriotycznych należy rozumieć również przywiązanie do tzw. małej ojczyzny, poszanowanie lokalnych zwyczajów, poszerzanie wiedzy o najbliższym otoczeniu. Uczniowie powinni mieć poczucie wspólnoty, przywiązania, powinni mieć naturalną potrzebę poznania miejsca, w którym się wychowują, uczą, mieszkają.
          Poranki z Faściszową to projekt, który zakłada zapoznanie dzieci z przeszłością ich małej ojczyzny. Jak wiadomo o przeszłości mogą mówić ci, którzy wiele już doświadczyli
i przeżyli. Tym samym projekt ten będzie miał formę spotkań z absolwentami Szkoły Podstawowej im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej, którzy to zechcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami.
           Hasło, które nieodłącznie będzie towarzyszyć naszym wszystkim spotkaniom to brzmi: Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości. To słowa rzymskiego filozofa Cycerona.
           Historia to przeszłe dzieje; o tej przeszłości chcą mówić nasi goście. Wierzymy, że oni sami jakoświadkowieczasu odkryją przed nami światło prawdy o tamtych czasach, o tym jak wyglądała nasza szkoła kiedyś. Bo życie pamięci jest niezbędne, byśmy mogli przede wszystkim poznać to, co tak odległe, byśmy dostrzegli zmiany. Wreszcie, byśmy wzmocnili poczucie więzi i przynależności do tej szkoły. Historia zwiastuje przyszłośći uczy. Niech te spotkania będą dla nas lekcją i utwierdzą nasw przekonaniu, że warto podejmować działania na rzecz rozwoju, aby ta niewielka Szkoła Marzeń przyciągała zawsze ludzi o wielkich sercach.