Aktualności

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Data dodania: 2018-06-08

         Dnia  8 czerwca 2018 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja . Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla zdrowia i życia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz
z uczniami  przedostali się  drogą ewakuacyjną do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne.
Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącemu ewakuacje.  Dowódca Ochotniczej Straży Pożarnej z Zakliczyna  potwierdził, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W akcji  brali udział: Dyrekcja , nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi.