Aktualności

Czytanie baśni - tym razem - czytanie legendy

Data dodania: 2019-12-04

        Czytanie legendy to cd. programu obchodów listopadowego Święta Niepodległości w naszej Szkole. Dzień wcześniej odbyła się ogólnoszkolna akademia i projekcja filmu dla klas starszych,
a dzisiaj, tj. 29 listopada, klasy młodsze: I – III i odział przedszkolny poznały legendę z Faściszowej. Poznawanie historii, legend swoich miejscowości to też patriotyzm.
       „O mierniku pokutniku” to tytuł legendy, którą czytała pani Małgorzata Jaszczur- Rogowska, wychowawczyni klasy II. Opracowała ją pani Anna Szczepańska na podstawie przekazu ustnego pani Walerii Migdał z Faściszowej. Po wysłuchaniu, przeanalizowaniu treści i objaśnieniu niezrozumiałych, gwarowych słów nastąpiła praca w grupach klasowych. Każda grupa miała do wykonania dwa zadania: ułożyć wydarzenia w porządku chronologicznym i zilustrować wylosowanie wydarzenie. Wszystkie grupy pracowały z dużym zaangażowaniem. Powstały fantastyczne ilustracje. Z dumą grupy prezentowały je ogółowi.
       Wypracowane materiały zostały zaprezentowane na ogólnoszkolnej tablicy.
       Organizatorem obchodów Święta Niepodległości i nad ich przebiegiem czuwała pani Małgorzata Jaszczur- Rogowska.