Aktualności

informacja dla rodziców

Data dodania: 2020-03-18

Dzień dobry!
Proszę wszystkich uczniów klas IV-VIII o wysłanie na tę pocztę szkola.fas5@wp.pl e-maila zwrotnego o następującej treści: Otrzymałam/em materiały z matematyki do samodzielnej pracy. Proszę się podpisać. Tytuł e-maila: SP Faściszowa klasa np. IV.(oczywiście kto tego nie zrobił). Proszę rodziców o dopilnowanie tego. B.G.