Aktualności

informacja dla uczniów klasy VIII oraz ich rodziców

Data dodania: 2020-06-02

     Proszę o zapoznanie się uczniów klasy VIII oraz ich rodziców z harmonogramem egzaminu ósmoklasisty oraz z czasem trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Proszę pamiętać o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali oraz o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
     Proszę również o zapoznanie się  z zasadami zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz z zasadami określonymi w Wytycznych. Zasady te i Wytyczne znajdują się na poczcie: szkola.fas5@wp.pl oraz na grupie messenger klasy VIII.