Aktualności

Harmonogram konsultacji dla klasy VIII

Data dodania: 2021-01-27

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU
Od lutego uczniowie klas VIII mają możliwość odbycia konsultacji z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Udział w konsultacjach jest dobrowolny i zależy od decyzji rodziców. Konsultacje odbywać się będą w małych grupach do 5 osób wg harmonogramu zamieszczonego poniżej. Chęć uczestnictwa w konsultacjach należy zgłosić nauczycielowi przedmiotu za pośrednictwem platformy Microsoft Teams do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym konsultacje. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. Niedopuszczalne jest przyjście ucznia do szkoły, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej. Uczeń przychodzący na konsultacje do szkoły powinien być w maseczce.

Konsultacje będą się odbywać we wtorki od 2 lutego 2021r. wg harmonogramu:
- 7.50 – 9.25 język polski
- 9.35 – 11.10 matematyka
- 11.25 - 12.10 język angielski