Aktualności

Informacja dla uczniów klasy ósmej i ich rodziców

Data dodania: 2024-04-05

Proszę o zapoznanie się uczniów klasy VIII oraz ich rodziców z harmonogramem egzaminu ósmoklasisty oraz z czasem trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Proszę pamiętać o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali oraz o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
     Proszę również o zapoznanie się  z zasadami zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz ze szczegółowymi informacjami o zasadach przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, z materiałem: Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?,   Materiały te znajdują się w poniższych linkach:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/20220425%20E8%20Jak%20radzi%C4%87%20sobie%20ze%20stresem%20egzaminacyjnym.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Stres%20egzaminacyjny%20PORADNIK%20DLA%20OSMOKLASISTOW%20I%20MATURZYSTOW.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Stres%20egzaminacyjny%20NARZEDZIOWNIK.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Stres%20egzaminacyjny%20PORADNIK%20DLA%20RODZICOW.pdf