Fotografie z kronik szkolnych w ramach projektu "Historia zatrzymana w kadrze 2018"

s