Podręczniki 2017/2018

KLASA PIERWSZA

1.Szkolni Przyjaciele, cz. 1   813/1/2017

2.Szkolni Przyjaciele, cz. 2   813/1/2017

3.Szkolni Przyjaciele, cz. 3   813/2/2017

4.Szkolni Przyjaciele, cz. 4   813/2/2017

5.Szkolni Przyjaciele. Matematyka, cz. 1   813/1/2017

6.Szkolni Przyjaciele. Matematyka cz. 2   813/2/2017

7.New English Adventure cz. 1.  MEN 819/1/2017 (PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA)

 

KLASA DRUGA

1.Ćwiczenia z pomysłem “Matematyka” – cztery części

2.Ćwiczenia z pomysłem – cztery częśći

3.Czytanie ze zrozumieniem

4.New English Adventure cz. 2 (PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA)

 

KLASA TRZECIA

 

1.Ćwiczenia z pomysłem “Matematyka” – cztery części

2.Ćwiczenia z pomysłem – cztery części

3.New English Adventure cz. 3 ( PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA) 

KLASA CZWARTA 

1.Między nami. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska-Kleban  (PODRĘCZNIKI IĆWICZENIA)

2.Kl. IV – Historia „Wczoraj i dziś”- jeszcze bez numeru  (PODRĘCZNIKI IĆWICZENIA)

3.Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. (PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA)

4.Matematyka z plusem podręcznik do klasy czwartej, nr w wykazie MEN: 780/1/2017 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

i trzy zeszyty ćwiczeń wersja A, wydawnictwo GWO

Tytuły ćwiczeń do klasy czwartej:

1.Liczby naturalne. Wersja A

2.Geometria. Wersja A

3.Ułamki. Wersja A

5.Steps Plus IV. Wyd. Oxford University Press. Nr MEN 800/1/2017 (PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA)

 

KLASA PIĄTA 

1.J. polski – „Między nami kl. 5” podręcznik GWO (nowa podstawa programowa)

2.J. polski – „Między nami kl. 5”ćwiczenia GWO (nowa podstawa programowa)

3.„Nowa Matematyka z Plusem”. Podręcznik do klasy piątej. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe nr w wykazie MEN: 773/2/2016 + 3 części ćwiczeń

4.„Nowa Matematyka z Plusem”. 3 części ćwiczeń wersja A Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

5.Historia – „Wczoraj i dziś” podręcznik, wyd. Nowa Era

6.Historia – „Wczoraj i dziś” ćwiczenia, wyd. Nowa Era

7.Przyroda – „Tajemnice przyrody do kl. 5   podręcznik, wyd. Nowa Era (nowa podstawa programowa) 

8.Przyroda – „Tajemnice przyrody do kl. 5  ćwiczenia, wyd. Nowa Era (nowa podstawa programowa) 

9.J. angielski – „StepsForward 2”,  wyd. Oxford -podręcznik 

10.J. angielski – „StepsForward 2” wyd. Oxford- ćwiczenia

 

KLASA SZÓSTA

 

1.Między nami. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzak    nr w wykazie MEN: 445/3/2014/2016 (PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA!)

2.Matematyka z plusem podręcznik do klasy szóstej, nr w wykazie MEN: 773/3/2016

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

 

i trzy zeszyty ćwiczeń wersja A, wydawnictwo GWO

Tytuły ćwiczeń do klasy szóstej:

1.Liczby i wyrażenia algebraiczne cz.1. Wersja A

2.Geometria. Wersja A

3.Liczby i wyrażenia algebraiczne cz. 2. Wersja A

3.STEPS FORWARD 3. Wyd. Oxford University Press. (PODRĘĆZNIKI I ĆWICZENIA)

4.Wczoraj i dziś. Klasa 6. (PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA)

5.Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej (PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA)

 

KLASA SIÓDMA

1.Międy nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowejAgnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka  867/4/2017  (PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA!!)

2.Matematyka z plusem podręcznik do klasy siódmej, nr w wykazie MEN: 780/4/2017

praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

 

Jeden zeszyt ćwiczeń, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński

zbiór zadań, M. Braun, J. Lech, M. Pisarskiwydawnictwo GWO

3.ENGLISH PLUS OPTIONS. Wyd. Oxford University Press. 

4.Kl. VII – Historia „Wczoraj i Dziś”- nr ewidencyjny MEN 877/4/2017, (PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA!!)

5.Geografia: 

- Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

(PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA!!!)

 

6. Biologia: 

-Puls życia. Klasa 7

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej (PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA